Sr No.   Name Designation Qualification
1. MR. SURENDRA G. ACHARYA
SUPERVISOR
SSC
2. MRS. PERARASI KAMARAJ
LIBRARIAN
B.A
3. MS. NEHA NITIN GAMARE
CLERK
BA.
4. MRS. POORNIMA S SALIAN
CLERK
B.COM
5. MR.NARAYAN J SHINDE
CLERK
FY B.COM
6. MRS. JAGRUTI SETH
CLERK
B.COM
7. MR.SANTOSH MAHADIK
ACCOUNTANT
B.COM
8. MR. RAJENDRA SAUDHA
PEON
--
9. MRS. USHA AWADE
AAYA
5th
10. MRS. JYOTHI O. NARNAWARE
AAYA
HSC, SY BOCM
11. MRS. PRATHIBHA CHAVAN
AAYA
7th
12. MRS.GEETA PATERE
AAYA
9th
13. MR. SANTOSH PATIL
PEON
7th
14. MR ANIL S VAREKAR
PEON
10th
15. MR. SHAILESH SALIAN
COMP.INSTRUCTOR
B.SC.,B.ED
16. MRS. SHIRIN S. SHAIKH
COMP.INSTRUCTOR
B.COM
17. MRS. SAIRA R.SHIAIKH
COMP.INSTRUCTOR
B.COM.
18. MS.ARUNMATHI M THEVAR
COMP.INSTRUCTOR
BCA